top of page

Latvijas Mid-Amatieru un Senioru atklātais čempionāts golfā 2022

Latvijas golfa federācijas vārdā vēlos aicināt spēlētājus izbaudīt Latvijas Mid-Amatieru un senioru čempionāta gaisotni. Vēlos atgādināt, ka golfs ir tikai spēle, nevis – darbs, pienākums, eksāmens skolā, dienests armijā vai nodokļu nomaksa. Padarīsim spēli par svētkiem – visi kopā! Un, protams, domās būsim kopā ar mūsu draugiem Ukrainā, kas cīnās pret ļaunumu - līdz pilnīgai uzvarai!

Armands Puče,

LGF prezidents


On behalf of the Latvian Golf Federation, I would like to invite players to enjoy the atmosphere of the Latvian Mid-Amateur and Senior Championship. I would like to remind you that golf is just a game, not a job, a duty, an exam at school, service in the army or paying taxes. Lat's make the game a holiday - all together! And, of course, let's think with our friends in Ukraine, who are fighting evil - to complete victory!

Armands Puce,

President of the LGF
Comments


bottom of page