Latvijas Mid-Amatieru un Senioru atklātais čempionāts golfā 2022

Latvijas golfa federācijas vārdā vēlos aicināt spēlētājus izbaudīt Latvijas Mid-Amatieru un senioru čempionāta gaisotni. Vēlos atgādināt, ka golfs ir tikai spēle, nevis – darbs, pienākums, eksāmens skolā, dienests armijā vai nodokļu nomaksa. Padarīsim spēli par svētkiem – visi kopā! Un, protams, domās būsim kopā ar mūsu draugiem Ukrainā, kas cīnās pret ļaunumu - līdz pilnīgai uzvarai!

Armands Puče,

LGF prezidents


On behalf of the Latvian Golf Federation, I would like to invite players to enjoy the atmosphere of the Latvian Mid-Amateur and Senior Championship. I would like to remind you that golf is just a game, not a job, a duty, an exam at school, service in the army or paying taxes. Lat's make the game a holiday - all together! And, of course, let's think with our friends in Ukraine, who are fighting evil - to complete victory!

Armands Puce,

President of the LGF


Reģistrēties/RegisterRecent Posts

See All

Tiem, kas spēlē golfu, šajā nedēļas nogalē ir iespēja piesaistīt mūsu spēlei arī citus interesentus. Visos Latvijas golfa laukumos 1. maijā tiek rīkota Golfa diena. Tā ir bezmaksas akcija, kurā ikvien

17.04.2022 Ar šo sezonu LGF reitings ir mainīts, lai kļūtu pieejamāks lielākam spēlētāju pulkam un cīņa par gada labāko spēlētāju kļūtu interesantāka un izaicinošāka. Reitings uzskaitīs visas Latvijas