Valde

Latvijas Golfa federācijas izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no četriem valdes locekļiem. Izpildinstitūcijas pilnvaru termiņš nav garāks par četriem gadiem.  Organizācijā nav algotu darbinieku - visi pienākumi un darbi tiek veikti sabiedriskā kārtā. 

Prezidents - Armands Puče (ievēlēts LGF biedru kopsapulcē 19.03.2018.)

Valdes locekļi:

  • Armands Puče, atbildīgais par golfa attīstību. Tel: 29276321

  • Guntars Dobelis, atbildīgais par Junioru tūri un treneru programmām. Tel: 29296592

  • Ainārs Počs, atbildīgais par sacensībām un to organizēšanu. Tel: 29243750

  • Santa Puče, atbildīgā par izlasi un starptautiskajām attiecībām. Tel: 29191428

Juridiskās konsultācijas federācijai sniedz Ivars Grunte

Interneta mājas lapas tehniskais nodrošinājums - Arvis Zeile

Jaunu biedru uzņemšana

Par federācijas biedriem var būt jebkura sporta biedrība, kā arī cita juridiska vai fiziska persona, kura vēlas un var palīdzēt federācijas programmu īstenošanā. Federācijas biedri tiek uzņemti ar biedru kopspulces lēmumu, pamatojoties uz federācijas valdes rekomendāciju. 

Juridiskai personai, kura vēlas iestāties federācijā, ir jāiesniedz:

  •  rakstisks iesniegums federācijas valdei par uzņemšanu federācijā;

  •  statūtu kopija;

  •  reģistrācijas apliecības kopija;

  • citi dokumenti, kas apliecina tās statūtos noteikto attiecīgo lēmumu pieņemšanu. 

Federācijas valde izlemj rekomendēt vai nerekomendēt biedru kopsapulcei uzņemt kandidātu federācijā.

Biedru saraksts
Federācijas biedri
Reģistrācijas numurs
Adrese un tālrunis
SIA "Golfs & Karti "pārstāv Armands Puče
40003452347
Mīlgrāvja iela 16, Rīga, LV-1034 tālrunis: 67394399
SIA Jūrmala Golf Course pārstāv Kārlis Lūsis
50103381381
"Golfa laukums", Babītes pag., Babītes novads, LV-2107 tālrunis: 67160300
Biedrība "Golfa klubs Viesturi" pārstāv Guntis Osis
40008066706
Golfs Viesturi, Mārupes novads LV-2166 tālrunis: 29227696
SIA "Golf Estate International" pārstāv Ļubova Micenko
40003835868
Golfs Viesturi, Mārupes novads LV-2166 tālrunis: 26444390
Biedrība "Sieviešu golfa klubs" pārstāv Ilze Krūskopa Kaleine
50008066411
"Viesturi", Jaunmārupe, Mārupes novads LV-2166 tālrunis: 29265775
Biedrība "Latvijas Pļavu golfa asociācija" pārstāv Kristaps Matisons
50008078251
"Avoti", Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219 tālrunis: 29499342
Biedrība "Rekreācija RT" pārstāv Līva Legzdiņa
40008161536
Kalnzaķi", Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144 tālrunis: 29225443