top of page

Valde

Latvijas Golfa federācijas izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no četriem valdes locekļiem. Izpildinstitūcijas pilnvaru termiņš nav garāks par četriem gadiem.  Organizācijā nav algotu darbinieku - visi pienākumi un darbi tiek veikti sabiedriskā kārtā. 

Prezidents - Jānis Trēgers, Tel. 29444010 (Ievēlēts 24.01.2023. biedru ārkārtas kopsapulcē)

Valdes locekļi:

  • Jānis Taukačs, Tel.: 29139300

  • Ainārs Počs, atbildīgais par sacensībām un to organizēšanu. Tel: 29243750

  • Santa Puče, atbildīgā par izlasi un starptautiskajām attiecībām. Tel: 29191428

  • Interneta mājas lapas tehniskais nodrošinājums - Arvis Zeile

Jaunu biedru uzņemšana

Par federācijas biedriem var būt jebkura sporta biedrība, kā arī cita juridiska vai fiziska persona, kura vēlas un var palīdzēt federācijas programmu īstenošanā. Federācijas biedri tiek uzņemti ar biedru kopspulces lēmumu, pamatojoties uz federācijas valdes rekomendāciju. 

Juridiskai personai, kura vēlas iestāties federācijā, ir jāiesniedz:

  •  rakstisks iesniegums federācijas valdei par uzņemšanu federācijā;

  •  statūtu kopija;

  •  reģistrācijas apliecības kopija;

  • citi dokumenti, kas apliecina tās statūtos noteikto attiecīgo lēmumu pieņemšanu. 

Federācijas valde izlemj rekomendēt vai nerekomendēt biedru kopsapulcei uzņemt kandidātu federācijā.

Biedru saraksts
Federācijas biedri
Reģistrācijas numurs
Adrese un tālrunis
SIA "Golfs & Karti " pārstāv Sandis Ozoliņš
40003452347
Mīlgrāvja iela 16, Rīga, LV-1034 tālrunis:+37122034368.
SIA "Jūrmala Golf Course" pārstāv Kārlis Lūsis
50103381381
"Golfa laukums", Babītes pag., Babītes novads, LV-2107 tālrunis: 67160300
Biedrība "Golfa klubs Viesturi" pārstāv Kārlis Cinītis
40008066706
Golfs Viesturi, Mārupes novads LV-2166 tālrunis: 29227696
SIA "Golf Estate International" pārstāv Kristaps Erdmanis
40003835868
Golfs Viesturi, Mārupes novads LV-2166 tālrunis: 26444390
Biedrība "Sieviešu golfa klubs" pārstāv Sanda Majore
50008066411
"Viesturi", Jaunmārupe, Mārupes novads LV-2166 tālrunis: 29265775
Biedrība "Latvijas Pļavu golfa asociācija" pārstāv Kristaps Matisons
50008078251
"Avoti", Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219 tālrunis: 29499342
Biedrība "Rekreācija RT" pārstāv Līva Legzdiņa
40008161536
Kalnzaķi", Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144 tālrunis: 29225443
BIEDRĪBA “RTM Tour” pārstāv Arvis Zeile
40008305827
Tālrunis: 29157114
bottom of page