top of page

Atskats uz 2023.gadu caur LGF stratēģijas prizmu
Dārgie golferi un golfa draugi!

 

2023. gads Latvijas Golfa Federācijai bija pirmais gads, kuru jaunā valde aizvadīja realizējot tā sākuma apstiprināto, publicēto un ar LGF biedriem un R&A saskaņoto stratēģiju 2023.-2026.gadiem. Tā kā tieši šī stratēģija ir mūsu apsolījums gan biedriem, gan plašākai golfa sabiedrībai, mūsuprāt, paveiktais tās realizācijā arī ir labākais veids, kā atskatīties uz šo gadu.

 

Tiem, kas ar stratēģijas dokumentu nav pazīstami, īsam ieskatam varam teikt, ka tā balstīta uz vienu no plaši pazīstamām nevalstisko organizāciju labu pārvaldību veicinošām metodoloģijām, kur:

 

Vispirms tiek definēta organizācijas misija un vīzija.

  

Seko stratēģisko darbības virzienu definēšana.

  

Tiek definētas konkrētas aktivitātes, kuras varētu palīdzēt šos mērķis sasniegt. Un, visbeidzot, katra darbības virziena progresam tiek piemeklēti izmērāmi kvantitatīvie rādītāji, kuri palīdz sekot līdzi progresam.

 

Gribam uzsvērt, ka darbs pie Latvijas golfa attīstības nav bijis tikai LGF paveiktais. Mēs esam bezgala pateicīgi visiem daudzajiem Latvijas golfa ekosistēmā dzīvojošajiem un strādājošajiem par viņu milzīgo pienesumu, piesaistot jaunus spēlētājus, organizējot turnīrus un labdarības pasākumus, mūsu sponsoriem un Latvijas laukumu un golfa klubu atbalstītājiem, cilvēkiem, kas ar savu enerģiju un apņēmību veicinājuši to, ka mūsu atrašanās golfa laukumos ir baudpilna un sniedz iespēju audzēt savu meistarību, sacensties, atpūsties un socializēties.

 

Turpinājumā īss atskats uz katru no četriem LGF darbības pamatvirzieniem.Ar vislielāko prieku varam teikt, ka vienā no mūsu galvenajiem mērķiem – popularizēt golfu Latvijas sabiedrībā – ir uzrādīts īpaši labs pieaugums un uzstādīti jauni rekordi. Pieauguma pamatā ir daudzu iesaistīto pušu kopdarbs – laukumi, treneri, spēlētāji un golferu komūnas, kas golfam piesaista savus ģimenes locekļus, draugus un paziņas un daudzi citi.

 

Ja atskatāmies uz tām aktivitātēm, kurās savu roku pielikusi arī federācija, noteikti gribam atzīmēt jauno iniciatīvu “Izspēlē Latviju”, kuras mērķis ir  motivēt spēlētājus apceļot mūsu valsti un nospēlēt iespējami daudz tās laukumus. Pateicoties sadarbībai ar Olybet Sports Bar, vairākiem golferiem bija unikāla iespēja doties uz Parīzes Le Golf National, lai spēlētu DP World Tour Pro-Am turnīrā kopā ar pasaules labākajiem profesionāļiem.

 

Tāpat jau tradicionāli tika aizvadītas “Vislatvijas golfa diena” un “Dāmu diena golfā”, kurā jauniem spēlētājiem un spēlētājām ir iespēja iepazīties ar mūsu sporta veidu lielākajā daļā Latvijas laukumu.

 

Tā visa rezultātā šogad LGF handikapu sistēmā reģistrēto un licenci saņēmušo spēlētāju skaits pieaudzis līdz par 12.7% un sasniedzis rekordu – 1331! Tas nozīmē, ka golfam pievienojās un, kas ne mazsvarīgi, to aktīvi turpina spēlēt un savu handikapu uzlabot arvien vairāk jaunu spēlētāju.

 

Diemžēl datu pieejamības trūkuma dēļ mēs nevaram sniegt informāciju par nospēlēto raundu skaitu, bet novērojumi laukumos liecina par to, ka lielā daļā no tiem tee time aizpildījums ir pieaudzis.

 

No 31.1% līdz 31.7% pieaudzis arī Latvijā reģistrēto dāmu golferu proporcija.

 

Adaptīvais golfs turpina būt daļa no Latvijas golfa dzīves. Pateicoties mūsu laukumu pretimnākšanai un organizatoriem, aizvadīta 5 turnīru sērija “Golfs bez robežām”.

 

Esam iesākuši darbu arī pie labākas tehniskās infrastruktūras izveides, kas ļaus mums aktīvāk komunicēt ar Latvijas golfa sabiedrību.

 

Tāpat šogad plānojam arī Golfbox sistēmas iztulkošanu latviešu valodā.

 Nemainīgi viens no LGF fokusiem turpina būt mūsu jaunās paaudzes golferu progress. Arī šim darbības virzienam roku pielikuši daudzi.

 

Pateicoties Latvijas laukumiem, izlases spēlētāji turpina baudīt bezmaksas spēles iespējas.

 

Izlašu dalības starptautiskos turnīros fokuss nemainīgi turpina būt junioru attīstība. U16 un U18 vecuma grupās mūsu sportisti devās uz Eiropas Golfa Asociācijas rīkotajiem turnīriem Slovākijā.

 

Pateicoties treneru un privātām iniciatīvām uzlabojušās sportistu iespējas trenēties uz golfa simulatoriem nesezonā, kā arī piedāvāta iespēja piedalīties fiziskās sagatavotības nodarbībās. Sezonas laikā ticis divkāršots izlases treniņdienu skaits. Pēc vairāku gadu pārtraukuma aizvadīta arī treniņnometne Spānijā. Tāpat daļa sportistu savu meistarību attīsta pie starptautiskā līmenī panākumus guvušiem speciālistiem. Visbeidzot, noteikti jāpiemin izlases treneres Annas Diānas Švankas Mežules 2023.gadā iegūtā PGA sertifikācija. Anna ir pirmā trenere no Latvijas, kas to paveikusi.

 

Bērnu piesaistes mūsu sporta veidam nolūkos LGF piedalījās festivālā “Noķer mani”, kurā mums bija iespēja iepazīstināt ar savu sporta veidu 600 bērnus.

 

Pateicoties organizatori lielajam atbalsta, jaunā līmenī aizvadīt apvienotā Junior RTM kluba un Latvijas Junioru golfa tūres sezona, kura norisinājās jau 10 posmos un 5 laukumos.

 

Tuvākajos gados turpināsim strādāt pie finansējuma rašanas tam, lai aktīvāk varētu golfu parādīt iespējami lielākam bērnu skaitam skolās.

 


 

Sacensību bloks LGF aktivitātēs 2023. gadā bija īpaši piesātināts.

 

Jau ierasti tika aizvadīts nacionālo un atvērto čempionātu lielais četrinieks – Latvijas Amatieru čempionāts, Latvijas Junioru Atklātais čempionāts, Latvijas Midamatieru un Senioru Atklātais čempionāts un Latvian Open. Trijos no četriem turnīriem tikuši uzstādīti dalībnieku skaita rekordi un, pateicoties Ozo un Jūrmalas golfa klubiem un atbalstītājiem, mums bija iespēja radīt sportiskus svētkus vairāk nekā 400 spēlētājiem vecumos no 8 līdz 84 gadiem!

 

Noteikti jāatzīmē arī Latvijā notikušais Baltijas kauss, kura organizēšanas pienākumus secīgu uzņēmās visas kaimiņvalstis. Latvijas komanda pilnā mērā izmantoja savu laukumu priekšrocības un sīvā cīņā ieguva Baltijas labākās komandas titulu!

 

Visbeidzot jau sezonas noslēgumā uzzinājām, ka Eiropas Golfa Asociācija apstiprinājusi LGF un Jūrmalas Golfa Kluba kopīgo pieteikumu par Eiropas Midamatieru čempionāta organizēšanu 2024.gadā. Šis ir vēsturisks notikums Latvijas golfam, kas nozīmē, ka nākamvasar Latvijā ieradīsies aptuveni 140 sportisti no vairāk kā 25 valstīm.LGF kā labi pārvaldītas, profesionālas un iespējami lielas pozitīvas pārmaiņas golfā veicinošas nevalstiskas organizācijas izveide turpina būt par vienu no mūsu galvenajiem izaicinājumiem. 2023.gadā LGF joprojām bija organizācija, kuras darbību nodrošina pilnībā uz brīvprātības pamata strādājoši cilvēki. Lai arī daudzos jautājumos izdevies LGF darbību uzlabot, tomēr patiesi ilgtspējīgas organizācijas darbības nodrošināšanai nepieciešami cilvēkresursi, kuri uzņemas stratēģijas realizēšanas pienākumus ar pilnu atbildību par sasniegtajiem rezultātiem.

 

Pateicoties vairākām finanšu piesaistes iniciatīvām, 2024.gadā esam varējuši atrast līdzekļus izpilddirektora pozīcijas finansējumam un šobrīd esam kandidātu atlases procesā.

 

Augstāk minētās nebūt nav visas Latvijas golfā un LGF paspārnē notikušās lietas. Atvainojamies, ja kaut kas šajā uzskaitījumā ir aizmirsts. Varam tikai vēlreiz paust savu gandarījumu un pateicību visiem Latvijas golferiem un golfā iesaistītajiem par visu to, ko jūs darāt, lai mūsu brīnišķīgā spēlē kļūtu arvien pieejamāka un populārākā Latvijas iedzīvotājiem! 2024.gada sezona Latvijas golfam solās būt vēl neredzēti aktīva. Jūsu atbalsts, lai arī kāda formā tas nāktu, golfam ir svarīgs un nepieciešams. Lai jums visiem izcila jaunā golfa sezona! Vairs jau nav tik tālu… 


Comments


bottom of page