top of page

Iesniedzot savu pieteikuma anketu, es apstiprinu, ka esmu iepazinies ar sacensību nolikumu un atbilstu tā nosacījumiem.
Dalības maksājums tiks iesniegts tūlītējai apstrādei pēc pieteikuma formas tiešsaiste iesniegšanas.

Visus pieteikumus izskatīs un apstiprinās Latvijas Golfa Federācijas Sacensību komiteja (LGF SK), kurai ir tiesības noraidīt vai apstiprināt, vai ari pieņemt, un pēc tam noraidīt jebkuru pieteikumu bez paskaidrojumu sniegšanas.
LGF SK nav atbildīga par pieteikumiem, kas saņemti pēc pieteikuma termiņa beigām.
Ja pieteikumu skaits pārsniedz maksimālo dalībnieku skaitu, dalībnieki tiks izvēlēti pēc dalībnieku handikapiem. Priekšroka dalībniekiem ar zemāku handikapu. Dalības maksa tiks atgriezta 10 dienu laikā pēc čempionāta fināla dienas, tiem dalībniekiem, kuri bija rezervistu sarakstā un nekvalificējās dalībai čempionātā.

By submitting my application form, I confirm that I am familiar with the rules of the competition and that I comply with its conditions.
The membership fee will be submitted for immediate processing after submitting the application form online.
All applications will be reviewed and approved by the Competition Committee of the Latvian Golf Federation (LGF CC), which has the right to reject or approve, or accept and then reject any application without explanation.
LGF CC is not responsible for applications received after the application deadline.
If the number of applications exceeds the maximum number of participants, the participants will be selected according to the handicaps of the participants. Preference for participants with a lower handicap. The participation fee will be returned within 10 days after the day of the championship final, to those participants who were on the reserve list and did not qualify for participation in the championship.

bottom of page