Potenciālās Noteikumu izmaiņas 2019. gadā

2016-rules-book-cover15gh_img_10254

Ievietots 2017. gada 1. martā, 19:59

R&A un USGA trešdien publicēja iespējamās radikālās izmaiņas golfa Noteikumos, kas pagaidām ir piedāvājums apspriešanai, tomēr sagaidāms, ka vismaz lielākā daļa izmaiņu 2019. gadā stāsies spēkā. Jaunajā versijā ir 24 noteikumu paragrāfi jeb par 10 mazāk nekā pašlaik spēkā esošajā izdevumā.Golferi ir aicināti pus gadu sniegt savas atsauksmes un ierosinājumus par plānotajām izmaiņām. Pēc tam 2018. gadā tiks izveidota Noteikumu redakcijas gala versija. Rosināto izmaiņu autori vēsta, ka galvenais mērķis ir padarīt Noteikumus vieglāk saprotamus un pielietojamus, tajā pašā laikā saglabājot spēles garu.Būtiskākās rosinātās izmaiņas:

*Bumbiņa kustībā nejauši novirzīta
Nebūs soda par nejaušu bumbiņas novirzīšanu, ja tā notikusi spēlētāja, viņa pretinieka, kedija vai viņu aprīkojuma dēļ. Lai novērstu tīšu aprīkojuma izvietošanu bumbiņas novirzīšanai, par to būs paredzēts sods.
*Meklēšanā izkustināta bumbiņa
Sods nepienākas un bumbiņa jānovieto atpakaļ. Ja bumbiņas sākotnējā atrašanās vieta nav nosakāma, to nosaka aptuveni pēc pieņēmuma.
*Uz grīna spēlēta bumbiņa trāpa pa nepieskatīta karoga kātu
Sods nepienākas. Spēlētājam nebūs pienākuma izdarīt sitienu, ja nepieskatīts karoga kāts ievietots bedrītē. Izvēle būs spēlētāja ziņā.
*Kedijs paceļ bumbiņu uz grīna
Kedijam nebūs nepieciešams spēlētāja pilnvarojums, lai atļautā situācijā uz grīna nomarķētu un paceltu bumbiņu.
*Kedijs stāv aiz spēlētāja, lai palīdzētu viņam nostāties sitiena veikšanai
Kedijam būs aizliegts stāvēt uz sitiena līnijas vai tās pagarinājuma, vai tuvu tai, līdzko spēlētājs ir nostājies sitiena veikšanai.
*Spēlētāja uzvedība
Komiteja drīkstēs pēc saviem ieskatiem noteikt spēlētāju uzvedības kodeksu, kā arī paredzēt mazāku sodu nekā diskvalifikācija par pārkāpumiem. Piemēram, piešķirt viena vai divu stienu sodu vai zaudētu bedrīti.
*'Soda zona' 'ūdens šķēršļa' vietā
Soda zona varēs būt ne tikai tagadējais ūdens šķērslis, bet arī citas teritorijas, piemēram, brikšņi, lavas lauki u.tml. Būs dzeltenās un sarkanās soda zonas līdzīgi kā pašlaik ūdens šķēršļi un sānu ūdens šķēršļi.
*Izmaiņas atvieglinājumam, ja bumbiņa sarkanajā soda zonā
Vairs nebūs iespējas izvēlēties atvieglinājumu sarkanās soda zonas pretējā pusē. Tādējādi spēlētājam paliks trīs no četrām pašlaik pielietojamajām atvieglinājuma izvēlēm ar viena sitiena sodu. Komitejai būs iespēja atvieglinājumu sarkanās soda zonas pretējā pusē paredzēt Vietējos noteikumos.
*Tiesības spēlētājam pacelt bumbiņu bez nodoma pieteikšanas
Spēlētājam nebūs jāpiesaka nodoms pacelt bumbiņu un nebūs jānodrošina iespēja kādam šo procesu novērot. Taču paliks spēkā viena sitiena sods par bumbiņas pacelšanu bez pienācīga iemesla, kas paredzēts Noteikumos.
*Pienācīga spēles tempa veicināšana
Spēlētājam būs pienākums sitienu izdarīt 40 sekunžu laikā, līdzko tas ir iespējams. Komitejai būs ieteikts, ne tikai atļauts noteikt spēles tempa vadlīnijas.
*Spēlētāja uzvedības standarts
Komitejai būs plašas tiesības soda noteikšanā par nepieņemamu uzvedību. Gan diskvalifikācija, gan mazāki sodi pēc Komitejas ieskatiem.
*Fiksētas distances pielietošana mērījumos nūju vietā
Spēlētājam būs jānomet bumbiņa 20 collu (50,8 centimetru) vai 80 collu (203,2 centimetru) attālumā pašlaik pielietoto vienas vai divu nūju distances vietā. Bedrītes starta vietā spēles zona būs 80 collu (203,2 centimetru) garumā.
*Maksimālais rezultāts sitienu spēlē
Komiteja sitienu spēlē bedrītē drīkstēs noteikt maksimālo rezultātu, kas varēs būt gan absolūts skaitlis (piemēram, 6, 8, 10), gan attiecībā pret bedrītes PAR ar vai bez spēlētāja HCP pielietošanas. Spēlētājs, kas bedrītē sasniedz maksimālo skaitli, paceļ bumbiņu, bet netiek diskvalificēts. Bedrītē viņam ieskaita maksimālo rezultātu.
*Brīvo kavēkļu aizvākšana vai pieskaršanās smiltīm bunkurā
Spēlētājam būs atļauts bunkurā aizvākt brīvos kavēkļus un pieskarties smiltīm ar roku vai nūju, ja vien tas netiek darīts apzināti apstākļu noteikšanai, izmēģinājuma vēzienā, pieskaroties virsmai pirms vai aiz bumbiņas, vai atvēzienā sitienam.
*Bumbiņas izkustināšana uz grīna bez soda
Izmaiņas paredz, ka spēlētājs nesaņem sodu, ja viņš vai pretinieks uz grīna nejauši izkustina bumbiņu.
*Procedūra bumbiņas nomešanai
Nebūs nosacījumu, no kāda augstuma bumbiņu nomest. Vienīgā prasība, ka bumbiņai kustība lejup jāsāk gaisā, nevis saskarē ar kādu augu vai citu dabīgu priekšmetu.
*Saprātīgi pieņēmumi mērījumos un aplēsēs
Ja tiks uzskatīts, ka spēlētājs mērījumos vai pieņēmumos ir vadījies pēc saprātīgiem spriedumiem, vēlāk soda nebūs arī gadījumā, ja izrādīsies, ka viņš kļūdījies, un to apliecinās, piemēram, video ieraksts.
*Atvieglinājums ieurbušās bumbiņai
Atvieglinājums būs iespējams bumbiņai, kas ieurbusies jebkur laukumā 'vispārējā zonā' (pašlaik dēvēta 'līdz grīnam'). Komiteja Vietējos noteikumos drīkstēs noteikt striktākus ierobežojumus.
*Bojājumu uz ripināšanas grīna labošana
Paredzēts atļaut uz grīna labot jebkādus bojājumus, izņemot aerācijas caurumus, dabiskus defektus un dabisku nodilumu.
*Bumbiņas aizstāšana, kad sākotnējā atrašanās vieta nav zināma
Pēc bumbiņas pacelšanas vai izkustināšanas jebkur laukumā ārpus grīna tā būs jānovieto atpakaļ. Ja sākotnēja atrašanās vieta nav zināma, tā jānosaka pēc pieņēmuma. Pašlaik Noteikumi paredz, ka bumbiņa, kuras sākotnēja atrašanās vieta nav zināma, ir jānomet.
*Nosakot, kas izraisījis bumbiņas izkustēšanos
Spēlētājs, pretinieks vai ārēja ietekme izraisīja bumbiņas izkustēšanos, ja ir zināms, vai praktiski skaidrs, ka spēlētājs, pretinieks vai ārēja ietekme izraisīja bumbiņas izkustēšanos. 'Ir zināms vai praktiski skaidrs' nozīmē 95% ticamības iespēju.
*Bedrītes izspēles laikā aizstāta bumbiņa
Spēlētājam būs atļauts aizstāt bumbiņu tikai gadījumā, ja bedrītes izspēlē tā būs sašķelta vai ieplīsusi. Spēlētājam nebūs jāpiesaka nodoms pacelt bumbiņu.
*Atvieglinājuma procedūrā bumbiņas aizstāšana vienmēr atļauta
Izvēloties atvieglinājumu, spēlētājam būs vienmēr atļauts aizstāt sākotnējo bumbiņu.
*Laiks pazaudētas bumbiņas meklēšanai
Laiks bumbiņas meklēšanai pēc tās pazušanas tiks samazināts no 5 uz 3 minūtēm.
*Pieskaršanās spēles līnijai uz ripināšanas grīna
Vairs nebūs soda tikai par pieskaršanos spēles līnijai uz ripināšanas grīna (vairs nebūs termina 'ripināšanas līnija', ko visās situācijās aizstās 'spēles līnija'). Spēlētājam arvien būs aizliegts uz ripināšanas grīna uzlabot savu spēles līniju.
*Pieskaršanās brīviem kavēkļiem vai zemei soda zonā
Spēlētājam būs atļauts pieskarties brīviem kavēkļiem vai tos izkustināt soda zonā, kā arī pieskarties zemei ar roku vai nūju. Paliks spēkā aizliegums uzlabot apstākļus sitienam.
*Nespēlējama bumbiņa bunkurā
Izvēloties bumbiņu nomest ārpus bunkura uz līnijas, kas savieno karodziņu un bumbiņas atrašanās vietu, spēlētājs var spēli turpināt ar divu sitienu sodu (nevis viena sitiena sodu kā pašlaik).
*Raunda izspēles laikā bojātu nūju lietošana un aizstāšana
Spēlētājs drīkstēs turpināt spēli ar raunda laikā bojātu nūju neatkarīgi no tā, kas šo bojājumu izraisījis. Nūju aizstāt drīkstēs tikai ar nosacījumu, ka bojājumu nav izraisījis pats spēlētājs.
*Distances mērīšanas iekārtu izmantošana
Distances mērīšanas ierīču lietošana būs atļauta. Komiteja drīkstēs aizliegt distances mērīšanas ierīču lietošanu.
*Kad uz ripināšanas grīna aizstāt bumbiņu, kas kustas
Ja bumbiņa ir pacelta un novietota atpakaļ sākotnējā vietā pirms tā izkustējās, bumbiņa vienmēr jānovieto sākotnējā vietā neatkarīgi no tā, kas izraisīja izkustēšanos. Bumbiņa jāspēlē no jaunās atrašanās vietas tikai gadījumā, ja tā pirms izkustēšanās nav tikusi pacelta un novietots atpakaļ.

Atgriezties pie visiem jaunumiem

Aktualitāte

Untitled%20%2872%20of%20113%29

Baltijas čempionu kauss

2019. gada 5. septembrī, 08:59
Untitled%20%28112%20of%20113%29

Forstmane uzvar Latvian Open

2019. gada 19. augustā, 21:29

Labākie juniori

2019. gada 9. augustā, 18:08

Dāmas no Lietuvas atved bronzu

2019. gada 7. augustā, 07:52

Eiropas labākie meistari

2019. gada 29. jūlijā, 09:37

Debitē Latvijas kauss!

2019. gada 15. jūlijā, 08:55

Marlēna un Mareks

2019. gada 9. jūlijā, 12:29
Img_3831

Švanka un Broders

2019. gada 1. jūlijā, 09:57
Img_3849

Latvijas čempionāts un Baltijas mačs

2019. gada 20. jūnijā, 11:54
Ozo%20%28128%20of%20214%29

Dāmu diena

2019. gada 29. maijā, 16:06