Latvijas golfa federācija par 2020. gada sezonā paredzētajām izlases sacensībām un atlasi uz tām,  informēs līdz 2020. gada 1.februārim.