Latvijas golfa federācija 2019. gada sezonā nodrošinās Latvijas spēlētāju dalību šādās sacensībās:

1. Eiropas Amatieru čempionāts (individuāli), 24-27. jūlijs Anglijā (1 sieviete), 26.-29. jūnijs Austrijā (1 vīrietis)

2. European Young Masters – 25.-27. jūlijs, Čehijā (2 jaunietes, 2 jaunieši – U16 , 2003.g.dz. un jaunāki)

3. European Men’s and Women’s Team Shield Championship – 31. jūlijs - 3. augusts, Lietuva (4 sievietes, 4 vīrieši)

Atlases kārtība:

1. Lūgums pieteikties LGF individuāli, ja ir vēlme startēt individuāli EAČ (info@lgf.lv)

2. Latvijas amatieru čempionāts + individuālie starti 2019.gada sezonā līdz LAČ

3. Latvijas amatieru čempionāts