Informācijas tiks publiskota 2021. gada 31. martā.