Mazda Latvijas Junioru Golfa Tūre 2018 II posms

2018. gada 17. jūlijā, 08:00 , Avoti Golf Club

Junioru Cover

Misija

LJGT mērķis ir profesionāli organizēts turnīrs, kas sniedz vienlīdzīgas iespējas un norisinās drošā, draudzīgā un jautrā vidē, ļaujot junioriem iegūt atbilstošu sacensību pieredzi, iedrošinot viņus satikt līdzīgi domājošus jauniešus un sociāli mijiedarboties ar jauniem draugiem.

Mērķis

Mūsu mērķis ir nodrošināt regulāras, konkurētspējīgas, izaicinājumiem piepildītas un jautras junioru golfa sacensības visā Latvijā laika posmā no jūnija līdz augustam. Piešķirt čempiona titulu labākajam jaunpienācējam, visvairāk rezultātu uzlabojušajam spēlētājam un kopvērtējuma čempionam.

Palīdzēt ikkatram individuāli attīstīties un veicināt sasniegt izvirzītos mērķus.

Esam gandarīti, ka varam veicināt junioru golfa spēlētāju līmeni Latvijā, un ceram, ka gan spēlētāji, gan vecāki ievēros atbilstošus uzvedības, ētikas un spēles etiķetes standartus. Aicinām ievērot šos noteikumus un uzvedības kodeksu, lai ikvienam, kas piedalās LJGT būtu patīkami spēlēt un sekot līdzi notikumiem laukumā.

Vecāku un spēlētāju uzvedības kodekss

• Ievērojiet apģērba etiķeti visu laiku. Ģērbšanās etiķetes prasības var atšķirties, tādēļ iepazīstieties ar prasībām laicīgi, pirms ierašanās pasākuma norises vietā.

• Demonstrējiet augstākās uzvedības normas gan laukumā, gan ārpus tā, saskarsmē ar turnīru rīkotājiem, kluba biedriem un darbiniekiem, citiem spēlētājiem un skatītājiem.

• Nelietojiet publiski nekorektu/necenzētu valodu, žestus vai aplaudēt pretiniekam neizdevušās sitiena vai zaudējuma gadījumā.

• Uzvedieties atbilstoši godīgas spēles principiem.

• Demonstrējiet profesionālu attieksmi ikdienā un treniņprocesā.

• Brīdiniet iepriekš turnīra organizatorus par neierašanos uz kādu no LJGT posmiem.

• Pieņemiet un ievērojiet LGF noteikto ceļojumu un uzturēšanās kārtību.

• Atļaujiet LJGT tiesnesim izdarīt lēmumus. Jūsu, vecāku, viedoklis tiks uzklausīts TIKAI tad, ja to lūgs sacensību tiesnesis.

• Cieniet tiesnešu darbu un tiem dotās pilnvaras sacensību laikā;

• Nepieļaujiet jebkāda veida nesportisku rīcību, piemēram, atsakoties sarokoties pēc spēles;

• Izslēdziet sacensību laikā mobilos telefonus vai pārslēdziet uz klusuma režīmu.

• Skatītāji drīkst atrasties ne tuvāk par 5 m no fērvejiem, izsitiena vietām un grīniem.

• Nepieļaujiet skaļu sarunāšanos vai apzinātu trokšņu radīšanu.

• Skriet golfa laukumā nav atļauts.

• Uzslavējiet savu bērnu par godīgu spēli un centību. Neizsmejiet vai nekliedziet uz bērnu vai citiem, ja tiek izdarīta kļūda vai zaudēts sacensībās. Applaudējiet vai uzslavējiet gan savu bērnu, gan citus.

• Jebkuru neskaidrību gadījumā par LJGT, vecākiem vajadzētu runāt tikai ar LJGT organizatoriem iepriekš norunātā laikā un vietā, un nekādā gadījumā bērnu priekšā.

SACENSĪBU NOLIKUMS

Dalības maksa katrā posmā: 20 EUR.

Pieteikuma anketa LGF mājas lapā www.golf.lv. Dalības maksa samaksājama tiešsaistē LGF mājas lapā vai ar bankas pārskaitījumu pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas. Pieteikumi bez samaksātas dalības maksas netiek izskatīti. Dalības maksa ietver:

- spēles maksu treniņa raunda un sacensību dienā;

- treniņlaukuma bumbiņu žetonu treniņa raunda un sacensību dienās;

- golfa somas ratiņu īri treniņa raundā un sacensību dienās (iepriekš rezervējot);

- pusdienas, dzeramo ūdeni un augļus sacensību dienās;

- transporta pakalpojumus sacensību dienā (autobuss turp/atpakaļ no Rīgas uz sacensību

norises vietu, iepriekš rezervējot).

Spēlētājiem pašiem ir jāpiesaka sava treniņraunda laiks:

I posmā - Reiņa trase GK recepcijā pa tālruni 29272255 vai pa e-pastu administracija@reinatrase.lv

II posmā - Avoti GK recepcijā pa tālruni 29499342 vai pa e-pastu info@avoti.com

III posmā- Viesturi GK recepcijā pa tālruni 26444390 vai pa e-pastu golfclub@golfsviesturi.lv

1. SACENSĪBU KOMITEJA

Latvijas Golfa federācijas (LGF) Tiesnešu un sacensību komiteja (turpmāk tekstā Komiteja) organizē un nodrošina Latvijas Junioru Golfa Tūre (LJGT) norisi kā arī patur tiesības izdarīt grozījumus sacensību nolikumā. Komiteja ir tiesīga nozīmēt tiesnešus, kuru lēmumi ir uzskatāmi par galīgiem.

2. SPĒLES FORMĀTS

Sacensības notiek Stroke (sitienu) spēles formātā trīs posmos, izspēlējot katrā no posmiem 18 bedrītes saskaņā ar golfa Noteikumiem (apstiprināti R&A Rules Limited), vietējiem noteikumiem un šo sacensību nolikumu. Jebkuru neskaidrību gadījumā piemērojami oficiālā R&A un USGA izdevumā ietverti golfa noteikumu, definīciju un vadlīniju skaidrojumi orģinālvalodā (angļu).

I posms 8. jūnijā – Reiņa trase GK

II posms 11. jūlijā - Avoti GK
III posms 22. augustā – Viesturi GK

3. SACENSĪBU DALĪBNIEKI

Sacensībās var piedalīties spēlētāji (meitenes un puiši atsevišķā konkurencē), kuri atbilst Amatieru

statusa noteikumiem. Spēlētājam ir HCP ir jābūt licenzētam/reģistrētam Latvijas Golfa federācijā.

Sacensības norisinās trīs vecuma grupās :

U12 – dzimuši 2005. gadā un jaunāki;

U15 – dzimuši no 2002. līdz 2004. gadam;

U18 – dzimuši no 1999. gada līdz 2001. gadam.

4. DALĪBNIEKU SKAITS

Maksimālais spēlētāju skaits ir 36 (katrā grupā ir garantētas 3+3 vietas). Ja pieteikumu skaits pārsniedz maksimālo spēlētāju skaitu, priekšroka tiek sniegta spēlētājiem ar zemāku handikapu.

5. PIETEIKŠANĀS

5.1. Pieteikuma anketa LGF mājaslapā www.golf.lv. Dalības maksa samaksājama tiešsaistē LGF mājaslapā vai ar bankas pārskaitījumu pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas. Pieteikums bez samaksātas dalības maksas netiek izskatīts. Pieteikums ir oficiāli saņemts, kad sacensību dalībnieka vārds ir publicēts sacensību dalībnieku sarakstā. Pieteikumi, kuri saņemti pēc pieteikšanās termiņa beigām, netiek pieņemti. Visus pieteikumus izskata Komiteja, kurai ir tiesības apstiprināt vai noraidīt jebkuru pieteikumu, vai atcelt apstiprinātos pieteikumus bez paskaidrojuma sniegšanas.

Pieteikšanās termiņš:

1. posmam līdz 1. jūnijam plkst. 9:00

2. posmam līdz 3. jūlijam plkst. 9:00

3. posmam līdz 14. augustam plkst. 9:00

5.2. Izstāšanās

Līdz pieteikšanās termiņa beigām, iesniedzot rakstisku paziņojumu, iespējams atsaukt savu pieteikumu un saņemt atpakaļ dalības maksu. Izstājoties pēc pieteikšanās termiņa beigām, dalības maksa netiek atgriezta, izņemot gadījumus, kad spēlētājs ir rezervistu sarakstā vai izstājas saskaņā ar ārsta norādījumiem (nepieciešams uzrādīt ārsta izziņa). Atkārtoti pieteikumi netiek izskatīti.

6. REĢISTRĒŠANĀS

Spēlētājam ir jāreģistrējas golfa kluba recepcijā sacensību dienā 30 minūtes pirms sava starta vai arī iepriekš jāinformē Komiteja par savu ierašanās laiku.

7. KEDIJI

Kediji nav atļauti.

8. TRENIŅI

Sacensību dienā spēlētājam pirms sacensībām, sacensību laikā un pirms pārspēles nav atļauts vingrināties sacensību laukumā. Sods par noteikumu pārkāpšanu: Diskvalifikācija

9. UZVEDĪBA LAUKUMĀ

Spēlētāja pienākums ir demonstrēt augstākās uzvedības normas, pieklājību kā arī uzvesties atbilstoši godīgas spēles principiem.

10. APĢĒRBA ETIĶETE

Spēlētājiem jāievēro nolikums, golfa Noteikumi un golfa klubā noteiktās apģērba vadlīnijas.

Sods par noteikumu pārkāpšanu: Diskvalifikācija

11. PĀRVIETOŠANĀS

Sacensību laikā spēlētājiem nav atļauts izmantot transportlīdzekļus, izņemot gadījumus, kad nav iespējams citādi un ir saņemta Komitejas atļauja. Ratiņu izmantošana sacensību laikā ir atļauta, izņemot motorizētos ratiņus.

12. GOLFA BUMBIŅAS

Spēlētājiem sacensību laikā ir jāizmanto golfa bumbiņas, kas ir iekļautas aktuālajā R&A atbilstošo golfa bumbiņu sarakstā (skatīt www.randa.org).

Sods par noteikumu pārkāpšanu: Diskvalifikācija.

13. DRAIVERI

Spēlētājam sacensību laikā ir jāizmanto draiveru galvas, kas iekļautas aktuālajā R&A atbilstošo draiveru galvu sarakstā (skatīt www.randa.org).

Sods par noteikumu pārkāpšanu: Diskvalifikācija.

14. ATTĀLUMA NOTEIKŠANA

Spēlētājs drīkst izmantot attāluma mērīšanas ierīces. Ja spēlētājs izmanto attāluma mērīšanas ierīces citiem nolūkiem, piemēram, reljefa izmaiņu, vēja ātruma utt. noteikšanai, tas tiek uzskatīts par noteikuma 14-3 pārkāpumu.

15. SACENSĪBU PĀRTRAUKŠANA

Komitejai ir tiesības atcelt, aizturēt vai pārcelt kādu no sacensību posmiem kā arī pieņemt taisnīgu lēmumu par sacensību rezultātu sasniegšanu.

Signāls spēles apturēšanai bīstamu apstākļu dēļ:

Pārtraukt spēli nekavējoties: viens gars sirēnas signāls;

Pārtraukt spēli: trīs secīgi sirēnas signāli;

Atsākt spēli: divi īsi sirēnas signāli.

Detalizēts evakuācijas plāns sacensību laikā pieejams sacensību norises vietā.

16. SPĒLES TEMPS

16.1. Pieļaujamais spēles laiks

Katrai bedrītei ir paredzēts maksimālais izspēles laiks, pamatojoties uz bedrītes garumu un sarežģītību. Bedrīšu izspēles laika plāns sacensību norises vietā pieejams pirms spēles.

Spēles tempa neievērošana: spēlētāju grupa neievēro spēles tempu, ja tiek pārsniegts bedrīšu izspēlei paredzētais laiks.

16.2. Spēles tempa neievērošanas procedūra:

Ja tiek pieņemts lēmums, ka spēlētāju grupa neievēro spēles tempu, tiesnesis informēs individuāli katru grupas spēlētāju par to, ka netiek ievērots spēles temps un tiek uzsākta laika kontrole.

Maksimālais pieļaujamais laiks sitienam ir 40 sekundes. Papildus 10 sekundes tiek piešķirtas spēlētājam sekojošu sitienu izdarīšanai:

• pirmajam sitienam Par 3 bedrītē;

• pirmajam sitienam ar mērķi trāpīt grīnā;

• pirmajam čipa vai ripināšanas sitienam.

Laika uzskaite sākas, kad spēlētājam ir bijis pietiekams laiks, lai sasniegtu savu bumbu un kārta veikt sitienu.

Uz ripināšanas grīna laika uzskaite sākas, kad spēlētājam ir bijis pietiekams laiks pacelt, notīrīt un novietot atpakaļ bumbiņu, izlabot bumbiņas atstātās pēdas un aizvākt kustamos traucēkļus no savas ripināšanas līnijas. Laiks, kuru spēlētājs pavada, nosakot ripināšanas līniju, tiek ieskaitīts sitiena izdarīšanai paredzētajā laikā.

Laika uzskaite tiek pārtraukta brīdī, kad grupa ir atpakaļ spēles pozīcijā un spēlētāji par to attiecīgi tiek informēti.

Piezīme: Dažos gadījumos, vienam vai diviem spēlētājiem trīs spēlētāju grupā var tikt veikta laika uzskaite, bet ne visai grupai.

Sods par noteikumu pārkāpšanu:

1. pārkāpums Tiesnesis brīdina spēlētāju par to, ka atkārtota pārkāpuma gadījumā spēlētājs tiks sodīts;

2. pārkāpums Viens soda sitiens;

3. pārkāpums Divi soda sitieni;

4. pārkāpums Diskvalifikācija.

16.3. Spēles tempa atkārtota neievērošana

Ja spēlētāju grupa atkārtoti neievēro spēles tempu - iepriekš minētā procedūra tiek piemērota katrā no gadījumiem. Spēles tempa neievērošanas gadījumā, iepriekš piešķirtie brīdinājumi un sodi ir spēkā līdz raunda izspēlei. Spēlētājam netiek piešķirts sods bez iepriekšēja brīdinājuma.

17. REZULTĀTU KARTĪTE

Rezultātu kartīte tiek uzskatīta par oficiāli nodotu Komitejai, kad spēlētājs ir devies prom no rezultātu reģistrācijas vietas.

18. SACENSĪBU REZULTĀTI/SLĒGŠANA

Jebkuru neskaidrību vai domstarpību gadījumā, kas saistīti ar Noteikumiem, nekavējoties vērsties pie Komitejas pirms sacensības ir slēgtas. Brīdī, kad ir apbalvoti sacensību uzvarētāji, sacensību rezultāti tiek atzīti par oficiāli paziņotiem un sacensības ir slēgtas.

19. DOPINGA KONTROLE

Dopinga kontrolei var tikt pakļauts jebkurš sacensību dalībnieks pēc dopinga kontroliera izvēles. Dopinga kontroles procedūra notiek atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksā noteiktajām prasībām. Komiteja, pārkāpuma gadījumā, informē LGF, kas izskata pārkāpuma apstākļus un pieņem lēmumu par sankcijām.

20. VIETU SADALĪŠANA

Neizšķirta rezultāta gadījumā, posma uzvarētāji 1. – 3. vietai tiek noteikti pēc pārspēles uz bedrītes/ēm, kuras nosaka Komiteja. Pārspēle tiek uzsākta nekavējoties, tiklīdz spēli ir pabeigusi pēdējā spēlētāju grupa. Spēlētājs ar mazāko sitienu skaitu pēc papildus bedrītes izspēles tiek paziņots par uzvarētāju. Gadījumā, ja pēc bedrītes pārspēles rezultāts ir vienāds, pārspēle turpinās līdz uzvarētāja noskaidrošanai.

21. APBALVOŠANA

21.1. Labāko trīs vietu ieguvēji katrā posmā saņem piemiņas balvas.

21.2. LJGT rangā tiks iekļauti spēlētāji, kas ir piedalījušies vismas divos posmos.

Kopvērtējumā vietas sadala summējot atsevišķos posmos iegūtos punktus. Uzvar spēlētājs, kuram trīs posmu summā ir visvairāk punktu. Dalītas vietas gadījumā punktu summa par dalītajām vietām tiek dalīta ar attiecīgo vietu skaitu.

Katra posma punktus skaita:

Vieta

Punkti

Vieta

Punkti

1.

30

7.

8

2.

24

8.

6

3.

20

9.

4

4.

16

10.

3

5.

13

11.

2

6.

10

12.

1

22. ATRUNA

Ar dalību sacensībās es, kā dalībnieka vecāks, uzņemos atbildību un piekrītu:

- augstāk minēto uzvedības standartu neievērošanas gadījumā, vai neatbilstošas rīcības gadījumā, kas pēc Komitejas domām kaitē LGF vai LJGT reputācijai, dēls/meita var tikt izslēgts no turnīra un nosūtīts mājās;

- atbrīvoju LGF un tās pārstāvjus no atbildības un/vai apsūdzībām par slimību, traumām un bojājumiem, kas radušies tiešā vai netiešā kodeksa noteikumu pārkāpšanas gadījumā;

- datu apstrādei sacensību laikā un pēc tām, t.i., jebkāda veida videomateriālu vai fotogrāfiju uzņemšanai, un šī materiāla izmantošanai publicitātes vajadzībām.

Latvijas Golfa federācija

Rīgas ielā 22

Piņķi, Babīte, LV 2107

LATVIJA

info@golf.lv

www.golf.lv

Citi notikumi

18
Jun

Junioru tūre

Latvija, Reiņa GK
5
Jul

Latvijas jaunatnes oli...

Tukumā,
23
Jul

Junioru tūre

Latvija, Ozo Golf Club