Mazda Latvijas Junioru Golfa Tūre 2018 I posms

2018. gada 26. jūnijā, 08:00 , Reinis Golf Club

Junioru Cover

Misija

LJGT mērķis ir profesionāli organizēts turnīrs, kas sniedz vienlīdzīgas iespējas un norisinās drošā, draudzīgā un jautrā vidē, ļaujot junioriem iegūt atbilstošu sacensību pieredzi, iedrošinot viņus satikt līdzīgi domājošus jauniešus un sociāli mijiedarboties ar jauniem draugiem.

Mērķis

Mūsu mērķis ir nodrošināt regulāras, konkurētspējīgas, izaicinājumiem piepildītas un jautras junioru golfa sacensības visā Latvijā laika posmā no jūnija līdz augustam. Piešķirt čempiona titulu labākajam jaunpienācējam, visvairāk rezultātu uzlabojušajam spēlētājam un kopvērtējuma čempionam.

Palīdzēt ikkatram individuāli attīstīties un veicināt sasniegt izvirzītos mērķus.

Esam gandarīti, ka varam veicināt junioru golfa spēlētāju līmeni Latvijā, un ceram, ka gan spēlētāji, gan vecāki ievēros atbilstošus uzvedības, ētikas un spēles etiķetes standartus. Aicinām ievērot šos noteikumus un uzvedības kodeksu, lai ikvienam, kas piedalās LJGT būtu patīkami spēlēt un sekot līdzi notikumiem laukumā.

Vecāku un spēlētāju uzvedības kodekss

• Ievērojiet golfa apģērba etiķeti.

• Demonstrējiet augstākās uzvedības normas gan laukumā, gan ārpus tā, saskarsmē ar turnīru rīkotājiem, kluba biedriem un darbiniekiem, citiem spēlētājiem un skatītājiem.

• Nelietojiet publiski nekorektu/necenzētu valodu, žestus, neizrādiet necieņu pret citiem.

• Uzvedieties atbilstoši godīgas spēles principiem.

• Demonstrējiet profesionālu attieksmi spēles laikā.

• Brīdiniet turnīra organizatorus par neierašanos uz turnīru.

• Ievērojiet LGF noteikto ceļojumu un uzturēšanās kārtību.

• Atceraties, ka tisnesis ir tas, kurš pieņem galīgo lēmumu

• Nepieļaujiet jebkāda veida nesportisku rīcību, piemēram, atsakoties sarokoties pēc spēles;

• Sacensību laikā nelietojiet viedierīces

• Skatītāji drīkst atrasties ne tuvāk par 5 m no fērvejiem, izsitiena vietām un grīniem.

• Nepieļaujiet skaļu sarunāšanos vai apzinātu trokšņu radīšanu.

SACENSĪBU PROGRAMMA

Sestdiena, 23. jūnijs

Pieteikšanās termiņa beigas plkst. 23:59

Svētdiena, 24. jūnijs

20:30 Starta laiki www.golf.lv

Pirmdiena, 25. jūnijs

No 8:00 treniņraunda izspēle

Treniņraunda starta laiku pieteikt Reinis GK

Tālruna nr.: +371 29 272 255

e-pasts: administracija@reinatrase.lv

Otrdiena, 26. jūnijs

SACENSĪBU DIENA

No raunda izspēle

Ap 16:30 apbalvošanas ceremonija

Sitienu spēle – 18 bedrītes

Zēni

Meitenes

Maksimālais HCP

54

54

Maksimālais spēlētāju skaits

120

24

Laukuma garums

Ap 5100m dzeltenās izsitiena vietas

Ap 4300m sarkanās izsitiena vietas

U12

Ap 4300 sarkanās izsitienu vietas

Ap 4300 sarkanās izsitienu vietas

U15

Ap 5100m dzeltenās izsitiena vietas

Ap 4300 sarkanās izsitienu vietas

U18

Ap 5100m dzeltenās izsitiena vietas

Ap 4300 sarkanās izsitienu vietas

Dalības maksa: 20 EUR

Pieteikuma anketa LGF mājas lapā www.golf.lv. Reģ. Nr.: 40008021956

Banka: A/S Swedbank

Bankas kods: HABALV22

Bankas konts: LV69HABA0551019017274

Bankas adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048

Dalības maksa samaksājama tiešsaistē LGF mājas lapā vai ar bankas pārskaitījumu pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas. Pieteikumi bez samaksātas dalības maksas netiek izskatīti. Dalības maksa ietver:

- spēles maksu sacensību dienās;

- treniņlaukuma bumbiņu žetonu treniņa raunda un sacensību dienās;

- golfa somas ratiņu īri treniņa raundā un sacensību dienās;

- pusdienas, dzeramo ūdeni un augļus sacensību dienās;

- Transporta pakalpojumi sacensību dienā (autobuss turp/atpakaļ no Rīgas)

Treniņraunds Reinis GK spēlējams 28. jūnijā. Spēlētājiem pašiem ir jāpiesaka sava treniņraunda laiks Reinis GK recepcijā administracija@reinatrase.lv vai +371 29 272 255

SACENSĪBU NOLIKUMS

1. SACENSĪBU KOMITEJA

Latvijas Golfa federācijas (LGF) Tiesnešu un sacensību komiteja (turpmāk tekstā Komiteja) organizē un nodrošina sacensību norisi kā arī patur tiesības izdarīt grozījumus sacensību nolikumā.

Komiteja ir tiesīga nozīmēt tiesnešus, kuru lēmumi ir uzskatāmi par galīgiem.

Komitejas vadītājs – Toms Čerņavskis (galvenais tiesnesis)

Komitejas locekļi – Guntars Dobelis (LGF)

2. SPĒLES FORMĀTS

Sacensības notiek:

- Latvijas Junioru Golfa Tūres 1. posms Stroke spēles formātā;

- U12 zēni un meitenes Stroke spēles formātā;

- U15 zēni un meitenes Stroke spēles formātā;

- U18 zēni un meitenes Stroke spēles formātā.

Visos 3 posmsos izspēlē 18 bedrītes saskaņā ar golfa Noteikumiem (apstiprināti R&A Rules Limited), nolikumā norādītajiem vietējiem noteikumiem un šo sacensību nolikumu. Jebkuru neskaidrību gadījumā piemērojami oficiālā R&A un USGA izdevumā ietverti golfa noteikumu, definīciju un vadlīniju skaidrojumi orģinālvalodā (angļu).

3. SACENSĪBU DALĪBNIEKI

Sacensībās var piedalīties spēlētāji (zēni un meitenes atsevišķā konkurencē), kuri atbilst Amatieru statusa

noteikumiem un HCP nepārsniedz 54. Spēlētāja HCP ir jābūt aktīvam un spēlētājam jābūt licenzētam/reģistrētam Latvijas Golfa federācijā.

4. DALĪBNIEKU SKAITS

Maksimālais spēlētāju skaits ir 60. Ja pieteikumu skaits pārsniedz maksimālo spēlētāju skaitu, priekšroka tiek sniegta spēlētājiem ar zemāku handikapu.

5. PIETEIKŠANĀS

5.1. Pieteikuma anketa LGF mājaslapā www.golf.lv. Dalības maksa samaksājama tiešsaistē LGF mājaslapā vai ar bankas pārskaitījumu pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas. Pieteikums bez samaksātas dalības maksas netiek izskatīts. Pieteikums ir oficiāli saņemts, kad sacensību dalībnieka vārds ir publicēts sacensību dalībnieku sarakstā. Pieteikumi, kuri saņemti pēc pieteikšanās termiņa beigām, netiek pieņemti. Visus pieteikumus izskata Komiteja, kurai ir tiesības apstiprināt vai noraidīt jebkuru pieteikumu, vai atcelt apstiprinātos pieteikumus bez paskaidrojuma sniegšanas.

5.2. Izstāšanās

Līdz pieteikšanās termiņa beigām, iesniedzot rakstisku paziņojumu, iespējams atsaukt savu pieteikumu un saņemt atpakaļ dalības maksu. Izstājoties pēc pieteikšanās termiņa beigām, dalības maksa netiek atgriezta, izņemot gadījumus, kad spēlētājs ir rezervistu sarakstā vai izstājas saskaņā ar ārsta norādījumiem (nepieciešams uzrādīt ārsta izziņa). Atkārtoti pieteikumi netiek izskatīti.

6. REĢISTRĒŠANĀS

Spēlētājam ir jāreģistrējas golfa kluba recepcijā sacensību dienā 30 minūtes pirms sava starta vai arī iepriekš jāinformē sacensību komiteja par savu ierašanās laiku.

7. SKAITĪTĀJI UN KEDIJI

Komiteja ir tiesīga flaitam nozīmēt Skaitītāju, kura uzdevums ir sekot līdzi spēlētāju rezultātiem un spēles ātrumam. Par Skaitītāju var kļūt Komitejas apstiprināts vai nozīmēts cilvēks, kurš parakstījis veidlapu par Skaitītāja noteikumu ievērošanu . Skaitītājs nedrīkst spēlētājam sniegt informāciju, kas nav saistīta ar golfa noteikumiem, distanci līdz bedrītei un sacensību nolikumu. Skaitītājam ir jāreģistrējas pie komitejas vadītāja pirms spēles starta un sacensību laikā obligāti jānēsā startera izsniegtā atpazīšanas zīme. Skaitītājs pēc definīcijas ir Ārējs faktors, jeb Outside agency. Skaitītāja apģērbam un apaviem (sporta apavi bez spaikiem) ir jāatbilst golfa etiķetei. Skaitītāja veidlapas neievērošanas gadījumā, skaitītājam spēles laukumu jāpamet.

Kediiu lietošana spēlētājiem ir liegta.

8. UZVEDĪBA LAUKUMĀ

Spēlētāju pienākums ir demonstrēt augstākās uzvedības normas, pieklājību kā arī uzvesties atbilstoši godīgas spēles principiem.

9. APĢĒRBA ETIĶETE

Spēlētājiem jāievēro nolikums, golfa Noteikumi un golfa klubā noteiktās apģērba vadlīnijas.

Sods par noteikumu pārkāpšanu: Diskvalifikācija

10. PĀRVIETOŠANĀS

Sacensību laikā spēlētājiem nav atļauts izmantot transportlīdzekļus, izņemot gadījumus, kad to piedāvā Komiteja. Ratiņu izmantošana sacensību laikā ir atļauta.

11. GOLFA BUMBIŅAS

Spēlētājiem sacensību laikā ir jāizmanto golfa bumbiņas, kas ir iekļautas aktuālajā R&A atbilstošo golfa bumbiņu sarakstā (skatīt www.randa.org).

Sods par noteikumu pārkāpšanu: Diskvalifikācija.

12. DRAIVERI

Spēlētājam sacensību laikā ir jāizmanto draiveru galvas, kas iekļautas aktuālajā R&A atbilstošo draiveru galvu sarakstā (skatīt www.randa.org).

Sods par noteikumu pārkāpšanu: Diskvalifikācija.

13. ATTĀLUMA NOTEIKŠANA

Spēlētājs drīkst izmantot tikai lāzertipa attāluma mērīšanas ierīces. Ja spēlētājs izmanto attāluma mērīšanas ierīces citiem nolūkiem, piemēram, reljefa izmaiņu, vēja ātruma utt. noteikšanai vai izmanto cita tipa attāluma noteikšanas ierīces, tas tiek uzskatīts par noteikuma 14-3 pārkāpumu.

14. KOMUNKĀCIJA UN PADOMU DOŠANA

Spēlētājs saviem grupas biedriem un citiem spēlētājiem drīkst dot padomus tikai 8. noteikuma norādītajā veidā. Šis noteikums iekļauj informāciju, kas saistīta ar noteikumiem, nolikumu vai attālumu. Spēlētājam aizliegta komunikācija ar skatītājiem.

15. VIEDIERĪCES

Sacensību laikā atļauts lietot tikai lāzertipa distances mērīšanas ierīces. Telefonu atļauts izmantot tikai, ja nepieciešams sazināties ar sacensību tiesnesi vai Komitejas pārstāvi.

16. SACENSĪBU PĀRTRAUKŠANA

Komitejai ir tiesības atcelt, aizturēt vai pārcelt sacensību posmu kā arī pieņemt taisnīgu lēmumu par sacensību rezultātu sasniegšanu.

Signāls spēles apturēšanai bīstamu apstākļu dēļ:

Pārtraukt spēli nekavējoties: viens gars sirēnas signāls;

Pārtraukt spēli: trīs secīgi sirēnas signāli;

Atsākt spēli: divi īsi sirēnas signāli.

Detalizēts evakuācijas plāns sacensību laikā pieejams sacensību norises vietā.

17. SPĒLES TEMPS

17.1. Pieļaujamais spēles laiks

Katrai bedrītei ir paredzēts maksimālais izspēles laiks, pamatojoties uz bedrītes garumu un sarežģītību. Bedrīšu izspēles laika plāns sacensību norises vietā pieejams pirms spēles.

Spēles tempa neievērošana: spēlētāju grupa neievēro spēles tempu, ja tiek pārsniegts bedrīšu izspēlei paredzētais laiks.

17.2. Spēles tempa neievērošanas procedūra:

a) Ja tiek pieņemts lēmums, ka spēlētāju grupa neievēro spēles tempu, tiesnesis informēs individuāli katru grupas spēlētāju par to, ka netiek ievērots spēles temps un tiek uzsākta laika kontrole.

b) Maksimālais pieļaujamais laiks sitienam ir 40 sekundes. Papildus 10 sekundes tiek piešķirtas spēlētājam sekojošu sitienu izdarīšanai:

• pirmajam sitienam Par 3 bedrītē;

• pirmajam sitienam ar mērķi trāpīt grīnā;

• pirmajam čipa vai ripināšanas sitienam.

Laika uzskaite sākas, kad spēlētājam ir bijis pietiekams laiks, lai sasniegtu savu bumbu un ir kārta veikt sitienu.

Uz ripināšanas grīna laika uzskaite sākas, kad spēlētājam ir bijis pietiekams laiks pacelt, notīrīt un novietot atpakaļ bumbiņu, izlabot bumbiņas atstātās pēdas un aizvākt kustamos traucēkļus no savas ripināšanas līnijas. Laiks, kuru spēlētājs pavada, nosakot ripināšanas līniju, tiek ieskaitīts sitiena izdarīšanai paredzētajā laikā.

Laika uzskaite tiek pārtraukta brīdī, kad grupa ir atpakaļ spēles pozīcijā un spēlētāji par to attiecīgi tiek informēti.

Piezīme: Dažos gadījumos, vienam vai diviem spēlētājiem trīs spēlētāju grupā var tikt veikta laika uzskaite, bet ne visai grupai.

Sods par punkta pārkāpšanu:

1. pārkāpums Tiesnesis brīdina spēlētāju par to, ka atkārtota pārkāpuma gadījumā spēlētājam tiks piemērots sods;

2. pārkāpums Viens soda sitiens;

3. pārkāpums Divi soda sitieni;

4. pārkāpums Diskvalifikācija.

17.3. Spēles tempa atkārtota neievērošana

Ja spēlētāju grupa atkārtoti neievēro spēles tempu - iepriekš minētā procedūra tiek piemērota katrā no gadījumiem. Spēles tempa neievērošanas gadījumā, iepriekš piešķirtie brīdinājumi un sodi ir spēkā līdz raunda izspēlei. Spēlētājam netiek piešķirts sods bez iepriekšēja brīdinājuma.

18. REZULTĀTU KARTĪTE

Rezultātu kartīte tiek uzskatīta par oficiāli nodotu Komitejai, kad spēlētājs ir devies prom no rezultātu reģistrācijas vietas.

19. SACENSĪBU POSMA NOTEIKUMI

Laukuma vietējie un sacensībām piemērotie noteikumi;

· Akmeņi bunkuros ir Brīvie kavēkļi;

· Ja bumbiņa pirmajā sitienā skar nekustamo traucēkli (laukumā esošos stabus, elektrības vadus, pacēlāju, utt.) sitienu var atkārtot;

· Drenāžas caurules, slēpošanas pacēlāji, elektrības vadi, stabi, auta mieti (ja spēlējamās bedres virzienā pavērsti ar zaļo pusi) un distances markeri (akmeņi ar sarkanu, baltu vai dzeltenu apli) ir nekustināmi traucēkļi.

· Auts, kas marķēts ar baltiem un sarkaniem mietiem, sarkanām un/vai baltām līnijām uzskatāms par ūdens šķērsli.

· Grīni, kuros nav karodziņa uzskatāmi par nepareizajiem spēles grīniem.

20. SACENSĪBU REZULTĀTI/SLĒGŠANA

Jebkuru neskaidrību vai domstarpību gadījumā, kas saistīti ar Noteikumiem, nekavējoties vērsties pie Komitejas pirms sacensību posms ir slēgts. Sacensību posms ir slēgts brīdī, kad dienas beigās tiek paziņoti rezultāti. Brīdī, kad ir apbalvots sacensību posma uzvarētājs, sacensību rezultāti tiek atzīti par oficiāli paziņotiem un sacensību posms ir slēgts.

21. DOPINGA KONTROLE

Dopinga kontrolei var tikt pakļauts jebkurš sacensību dalībnieks pēc dopinga kontroliera izvēles. Dopinga kontroles procedūra notiek atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksā noteiktajām prasībām. Komiteja, pārkāpuma gadījumā, informē LGF, kas izskata pārkāpuma apstākļus un pieņem lēmumu par sankcijām.

22. VIETU SADALĪŠANA

Stroke formātā neizšķirta rezultāta gadījumā pēc izspēlētiem trīs raundiem, uzvarētājs tiek noteikts pēc pārspēles uz 8. un vajadzības gadījumā 1. bedres (summā pēc sitienu skaita). Pārspēle tiek uzsākta nekavējoties, tiklīdz spēli ir pabeigusi pēdējā spēlētāju grupa. Spēlētājs ar mazāko sitienu skaitu pēc papildus divu bedrīšu izspēles tiek paziņots par uzvarētāju. Gadījumā, ja pēc divu bedrīšu pārspēles rezultāts ir vienāds, pārspēle turpinās līdz uzvarētāja noskaidrošanai.

23. APBALVOŠANA

23.1. Labāko trīs vietu ieguvēji katrā posmā saņem piemiņas balvas.

23.2. LJGT rangā tiks iekļauti spēlētāji, kas ir piedalījušies vismaz divos posmos

23.3. Kopvērtējumā uzvar tas , kuram trīs posmu summā ir visvairāk punktu. Dalītas vietas gadījumā norisinās 3 bedru gara pārspēle.

24. ATRUNA

Spēlētājs piekrīt un atbrīvo LGF un tās pārstāvjus, kā arī Komiteju no atbildības un/vai apsūdzībām par slimībām, traumām un bojājumiem, kas radušies tiešā vai netiešā noteikumu pārkāpšanas gadījumā.

Ar šo izsaku piekrišanu, savu datu apstrādei sacensību laikā un pēc tām, t.i., jebkāda veida videomateriālu vai fotogrāfiju uzņemšanai, un šī materiāla izmantošanai publicitātes vajadzībām.

Latvijas Golfa federācija

GROSTONAS IELA 6B

Rīga, LV 1013

LATVIJA

info@golf.lv

www.golf.lv

Golfa Klubs Reinis

"Kalnzaķi", Krimuldas novads,

Sigulda LV-2144

+371 29 272 255

administracija@reinatrase.lv

http://www.reinatrase.lv

Citi notikumi

18
Jun

Junioru tūre

Latvija, Reiņa GK
5
Jul

Latvijas jaunatnes oli...

Tukumā,
23
Jul

Junioru tūre

Latvija, Ozo Golf Club